În plus, în funcție de specificul societății, se poate opta pentru tratarea, în cuprinsul manualului de politici și proceduri contabile, a elementelor specifice referitoare la: Activități de dezvoltare, Imobilizări necorporale realizate intern, Concesiuni, Investiții imobiliare, Leasing (financiar și/sau operațional), Acreditive, Asocieri în participație, Prime de capital, Costurile îndatorării, Certificate verzi, Contracte de fiducie, Subvenții (aferente activelor și/sau aferente veniturilor), Provizioane (pentru dezafectare, restructurare, pensii, impozite, contracte de muncă, concesiuni, cu titlu oneros sau alte provizioane).

 

Manualul se întocmește personalizat, în funcție de opțiunile exprimate de beneficiar prin intermediul formularului de comandă. Este disponibil atât în format standard (fișier .pdf „gata de printat”) cât și în format editabil (fișier .doc) care poate fi modificat de către utilizator în funcție de nevoile proprii. 

 

Personalizarea manualului se face în funcție de politicile contabile adoptate de societate cu privire la elementele prezentate mai sus ca reprezentând opțiuni specifice activității societății.