Manualul simplificat se întocmește personalizat, în funcție de opțiunile exprimate de beneficiar prin intermediul formularului de comandă. Este disponibil atât în format standard (fișier .pdf-„gata de printat”) cât și în format editabil (fișier .doc) care poate fi modificat de către utilizator în funcție de nevoile proprii.

 

Personalizarea manualului se face în funcție de politicile contabile adoptate de societate cu privire la organizarea contabilității (departament de contabilitate propriu sau externalizată, pe bază de contract de prestări servicii), metode de amortizare standard, metoda de înregistrare a reevaluării (dacă este cazul), metoda de evidență a stocurilor, metoda de descărcare din gestiune, contracte de lesing (financiar sau operațional).